home disclaimer
 
 
zoek   zoek in het overzicht
van nakomelingen:
 
 
blader   blader in het overzicht
van nakomelingen
 
  Fonds van
J. van Hove van Zijll
Postbus 46
1398 ZG Muiden
 
 
Achtergrond   
 

Fonds van J. van Hove van Zijll is een zogenaamd familiefonds, dat zijn oorsprong heeft in 1647, toen Jhr Jacob van Hove van Zijll notarieel liet vastleggen, dat onder “administratie met volcomen last” door twee van zijn neven het “jaerlicx incomen (de nootelijke reparatien eerst afgetogen zijnde)” uit zijn huis “genaemt den Witten Hond” in de Warmoesstraat te Amsterdam moest worden uitgekeerd aan “ ... behouftige vrienden, die in decadentie zijn ... wesende wettelicke descendenten van Jouffrouwe Alidt van Hove”.

Na overlijden van de oorspronkelijke administrateurs zijn zij opgevolgd door telkens drie administrateurs, afstammelingen van Mw van Hove, daarbij “prefererende een Latinist voor een Duijtschen Klerck ... op dat door deze ... fundatie de arme vrienden soo veel doenlick in eere mogen blijven ende totte uijterste armoede nyet en geraeken”.

Het huis de Witte Hond werd in de 19e eeuw door de toenmalige bestuurders verkocht en de opbrengsten daarvan zijn sindsdien belegd
(“ ... het capitael sullen augmenteren ende vermeerderen, omme mitte rhenten, van dien namaels liberaelder onder die behouftigen te connen deylen”) in vastrentende waarden en aandelen.

Teneinde de afstammelingen van Mw van Hove te kunnen registreren, heeft het Fonds met hulp van de Raad voor de Genealogie ongeveer eens per 25 jaar een nieuwe stamboom laten opstellen; laatstelijk in 1997, in vier boeken van totaal 10 cm dikte. Dit bestand is ook op deze site beschikbaar.

Zoals u hierboven kunt lezen, kenden de namen van het echtpaar waarop de stamboom gebaseerd is, diverse schrijfwijzen. Zo wordt er gesproken van

Frans Henricx Oetgens
Frans Hendricxz Oetgens
Frans Oetgens van Waveren

Alidt van Hove
Aleyd van Hove

Tussen 1647 en heden hebben dergelijke veranderingen van schrijfwijze nog diverse malen plaatsgevonden.

   
home  • Achtergrond  • Doelstelling  • Zoeken  • Bladeren  • Criteria  • Aanvraag  • FAQ  • Uitleg  • Contact  • Privacy Verklaring
Webdesign by DG Graphic Design  ©  2008 - 2024