home disclaimer
 
 
zoek   zoek in het overzicht
van nakomelingen:
 
 
blader   blader in het overzicht
van nakomelingen
 
  Fonds van
J. van Hove van Zijll
Postbus 46
1398 ZG Muiden
 
 
Uitkering: Vraag & Antwoord   
 
V: Ik ben een directe afstammeling van Alidt van Hove en Frans Hendricxz Oetgens. Ik ben directeur van mijn eigen bedrijf en verdien goed. Kom ik in aanmerking?
A: Nee. Aanvragers komen alleen in aanmerking als hun inkomsten niet veel hoger zijn dan het minimumniveau.
V: Ik wil graag iemand van het fonds spreken om te overleggen of ik in aanmerking kom, kan dat?
A: Nee. Aanvragen moeten schriftelijk gedaan worden aan de hand van het aanvraagformulier. Het fonds beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een uitkering.
V: Mijn dochter wil stage lopen in het buitenland. Kan zij hiervoor een bijdrage krijgen?
A: Ja. Indien uw dochter voldoet aan de criteria van het fonds is ook een bijdrage voor een buitenlandse studie mogelijk.
V: Ik ben bezig met een dansvoorstelling. Kan ik hiervoor subsidie krijgen?
A: Nee, het fonds subsidieert geen evenementen.
V: Ik ben een directe afstammeling en wil graag mijn kinderen iets extra’s geven. Kan ik aanspraak maken op een toelage uit het fonds?
A: Nee. Tenzij u in behoeftige omstandigheden verkeert, kunt u het aanvraagformulier invullen en zal het fonds beoordelen of u in aanmerking komt voor een uitkering. Ook uw kinderen kunnen een aanvraag indienen.
V: Mijn naam is ook Hendricxz. Kom ik in aanmerking voor een uitkering?
A: Wanneer u in de stamboomoverzichten op de website zoekt en een directe nazaat blijkt te zijn van Frans Hendricxz Oetgens en Alidt van Hove, en u voldoet ook aan het inkomenscriterium, kunt u het aanvraagformulier invullen en zal het fonds beoordelen of u in aanmerking komt voor een uitkering.
V: Ik heb het aanvraagformulier ingevuld. Hoe lang duurt het voordat ik iets hoor?
A: Het streven is om iedere aanvraag binnen drie weken te behandelen.
V: Ik zie op de site dat het ook mogelijk is om een renteloze lening te krijgen. Wanneer kom ik daarvoor in aanmerking?
A: Renteloze leningen worden alleen verstrekt indien verwacht mag worden dat de omstandigheden op korte termijn zodanig veranderen, dat een vlotte aflossing mogelijk wordt.
   
home  • Achtergrond  • Doelstelling  • Zoeken  • Bladeren  • Criteria  • Aanvraag  • FAQ  • Uitleg  • Contact  • Privacy Verklaring
Webdesign by DG Graphic Design  ©  2008 - 2024